: Hasanuddin, S.Sos
:
: 1969-06-03
: Islam
:
: PKS
: Komisi IV
: Balikpapan Kota