: Hj. Kasmah
:
: 1962-08-12
: Islam
:
: Golkar
: Komisi IV
: Balikpapan Barat